Vysílací studio: 495 48 08 08
Dopravní linka: 800 1 10 100
Yungblud - Mars
Playlist
Yungblud
Mars
Právě vysílá:
Hitrádio Černá Hora
Víc muziky!

Vyzkoušejte appku České pošty PohledniceOnline.cz a vyhrajte nejnovější iPhone 12 nebo sluchátka Airpods!

Johan s Ondrou ze Snídaně šampionů se vsadili o to, kdo z nich dostane víc Pohlednic online z letošních prázdnin a dovolených. Kluci se vsadili, ale výhra bude Vaše!
Pohlednici online z vašich fotek nebo obrázků snadno vytvoříte a odešlete přímo z mobilu nebo tabletu.
Pohlednice online posílejte od 19.7.2021 do 6.8.2021 na adresu:

Hitrádio
Johan Mádr nebo Ondra Havel
Bělehradská 132
120 00, Praha 2

(Vždy uveďte pouze jméno jednoho moderátora.)

Hlavní výhru iPhone 12 získá soutěžící, který poslal Pohlednici Online “vítěznému” moderátorovi. Tedy tomu, kdo dostal víc Pohlednic Online.
Poražený “moderátor” vybere náhodně z doručených Pohlednic Online “vítězného” moderátora jednu. Jméno jejího autora společně vyhlásí ve vysílání. Pokud se do 10min soutěžící dovolá na tuto výzvu na bezplatnou telefonní linku 800 937 937, vyhrává hlavní cenu.
Pokud ne, výběr výherce a vyhlášení jeho jména ve vysílání opakujeme do doby, než předáme hlavní výhru.
Aby to nebylo soutěžícím, kteří posílali Pohlednice Online “poraženému” moderátorovi líto, “vítězný” moderátor, vybere náhodně z Pohlednic “poraženého” moderátora jednu. Jméno jejího autora společně vyhlásí ve vysílání. Pokud se do 10min soutěžící dovolá na tuto výzvu na bezplatnou telefonní linku 800 937 937, vyhrává cenu útěchy, a to Apple Airpods.

Pohlednice Online je mobilní i webová aplikace České pošty, která umožňuje vytvoření a odeslání klasické papírové pohlednice rovnou z mobilu, tabletu nebo počítače. Hned druhý den po odeslání pohlednici pošta vytiskne a zajistí doručení rovnou do poštovní schránky adresáty v ČR i cizině. Aplikace nabízí zajímavé vychytávky, jako jsou např. tematické rámečky nebo možnost vložení smajlíků i mapy přímo na zadní stranu pohlednice. Zaplatíte za ní ONLINE nebo pomocí výhodného voucheru.

Překvapte originálním pozdravem z dovolené nebo zcela osobním přáním k narozeninám. V cizině už nemusíte hledat schránku ani shánět známky. Pohled vytvoříte a odešlete ze zahraničí přímo z mobilu nebo tabletu. My vytiskneme už v ČR a doručíme tak rychle, jako byste odeslali přímo z ČR!


Pravidla soutěže „PohledniceOnline“

 1. Organizátor soutěže

  Organizátorem soutěže „PohledniceOnline“ (dále jen „soutěž“) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8140 (dále jen „organizátor soutěže“).

 2. Účast v soutěži
  1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku.
  2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
  3. Účastníky soutěže se stávají posluchači stanic Hitrádio Orion, Hitrádio City Brno, Hitrádio Vysočina, Hitrádio FM, Hitrádio Černá hora, Hitrádio Dragon, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Faktor, Hitrádio City 93,7FM, Hitrádia Zlín (dále jen „Hitrádia“), kteří během doby trvání soutěže splní podmínky uvedené v čl. III. těchto pravidel a akceptují tato pravidla soutěže.
  4. Účastník soutěže vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný, a dále vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže.
 3. Registrace do soutěže
  1. Podmínkou k účasti v soutěži je zaslání Pohlednice Online přes www.pohledniceonline.cznebo mobilní aplikaci PohledniceOnline na adresu Hitrádio, jméno moderátora Johan Mádr nebo Ondřej Havel (dle výběru soutěžícího), Bělehradská 132, Praha 2, 120 00.
  2. Kdo v době trvání soutěže zašle Pohlednici Online, stává se soutěžícím (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
  3. Dále soutěžící možnost registrací do soutěže uděluje souhlas pro případ výhry se zveřejněním jména, příjmení, města bydliště a zvukového záznamu na Webových stránkách a sociálních sítích Hitrádií a může také udělit souhlas se zasíláním newsletteru organizátora soutěže na e-mail. 
  4. Soutěž se koná v termínu od 19. 7. 2021 do 6.8. 2021 (dále jen „doba trvání soutěže“). Finále soutěže v podobě předání výher bude probíhat 6.8. 2021 mezi 6:00 a 9:00 v rámci pořadu Snídaně šampionů.
 4. Mechanismus soutěže
  1. Moderátoři pořadu Snídaně Šampionů Johan Mádr a Ondřej Havel (dále jen „vítězný moderátor“ nebo „poražený moderátor“) v živém vysílání uzavřou sázku na to, kdo z nich dostane více Pohlednic Online od soutěžících posluchačů.
  2. Hlavní výhru získá soutěžící, který poslal Pohlednici Online vítěznému moderátorovi. Tedy tomu, kdo dostal víc Pohlednic Online k 6.8.2021. 
  3. Poražený moderátor vybere náhodně z doručených Pohlednic Online vítězného moderátora jednu. Jméno jejího autora nebo přezdívku, kterou na Online Pohlednici uvedl, společně vyhlásí ve vysílání. Pokud se do 10min soutěžící dovolá na tuto výzvu na bezplatnou telefonní linku 800937937, vyhrává hlavní cenu.
  4. Pokud se v časovém limitu neozve, proběhne výběr nového výherce. Toto opakujeme do doby, než předáme hlavní výhru. 
  5. Ze soutěžících, kteří posílali Pohlednice Online poraženému moderátorovi, vítězný” moderátor vybere náhodně z Pohlednic poraženého”moderátora jednu. Jméno jejího autora nebo přezdívku, kterou na Online Pohlednici uvedl, společně vyhlásí ve vysílání. Pokud se do 10min soutěžící dovolá na tuto výzvu na bezplatnou telefonní linku 800937937, vyhrává cenu útěchy.
  6. Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 5. Výhra a její předání
  1. Hlavní výhrou v soutěži je mobilní telefon Apple iPhone 12 128 GB Black.
  2. Cenou útěchy v soutěži jsou sluchátka Apple Airpods.
  3. Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
 6. Zpracování osobních údajů soutěžících a výherce
  1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádií, a na webových stránkách Hitrádií, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání Hitrádií je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2.
  2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případného vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje výherců soutěže v rozsahu – jména, příjmení, věku, města bydliště, telefonního čísla, emailové adresy. Správcem Vašich osobních údajů bude organizátor, tj. MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem a kontaktní adresou Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 26765586, tel. +420 224 409 111, email: gdpr@hitradio.cz (dále také jen „správce“). Správce zpracovává osobní údaje manuálně a elektronickou formou po dobu trvání rozhlasové soutěže a po dobu tří (3) let po jejím skončení. Zvukový záznam telefonického hovoru s výhercem bude uchován po dobu třiceti (30) dní jako součást záznamu rozhlasového vysílání.
  3. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro realizaci předání výher v rozhlasové soutěži a splnění zákonných povinností z toho vyplývajících. 
  4. Osobní údaje budou zpracovávány společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ: 27604942, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, která je provozovatelem Webových stránek Hitrádií. 
  5. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města bydliště a zvukových záznamů na Webových stránkách a sociálních sítích Hitrádií a pro účely informování účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu soutěže, může tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu výherce bude prováděno po dobu jednoho (1) roku.
  6. Výherce, jako subjekt údajů, má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Výherce má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má výherce podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.
  7. Informace o zpracování osobních údajů si můžete přečíst rovněž v dokumentu Zpracování osobních údajů účastníka soutěže, který je uveřejněn na Webových stránkách Hitrádií.
 7. Společná ustanovení
  1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné místo ní požadovat jiné plnění. 
  2. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
  3. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
  4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Webových stránkách Hitrádií
  5. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
  6. Originál těchto pravidel je uložen v sídle organizátora soutěže společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00.