Vysílací studio: 495 48 08 08
Dopravní linka: 800 110 100
CALVIN HARRIS & SAM SMITH - Promises
Playlist
CALVIN HARRIS & SAM SMITH
Promises
Právě vysílá:
Michal Knejp
Snídaně šampionů na Hitrádiu Černá Hora

60 000 MRTVÝCH SRNČAT ROČNĚ: Pomozte nám zastavit masakr na loukách

60 000 MRTVÝCH SRNČAT ROČNĚ: Pomozte nám zastavit masakr na loukách
Datum: 13. 4. 2023
Autor: Michal Merenda

Období od května do začátku července je čas, kdy srny svá mláďata tzv. kladou především do vysoké trávy na lukách, které se však v tomto období sekají k přípravě senáže. Srnče se instinktivně přikrčí k zemi – neutíká. Sekačky srnčata usmrtí nebo v horším případě smrtelně poraní…

Dle hrubého odhadu jen v ČR zemře ročně následkem sečení na 60 000 SRNČAT!!!

Při výrobě senáže je posekaná tráva vzápětí sbírána do balíků, často i s nasekanými mrtvolkami srnčat. Vyplašená matka srna se pak s večerem vrací na louku své mládě hledat. Je skutečně nesmírně srdcervoucím zážitkem pozorovat plačící srnu, která se ještě několik dní vrací na louku a mládě zoufale hledá.

Nejedná se samozřejmě jenom o srnčata. Ohrožena jsou mláďata dalších druhů drobné zvěře jako např. zajíci a bažanti. Koroptev a křepelka polní jsou již nyní na seznamu ohrožených druhů zvěře. Sečení ohrožuje také hady, obojživelníky, v některých oblastech narušuje sečení vývojový cyklus některých druhů motýlů…

Nehledě na to, že sklizená tráva/píce se zbytky uhynulých živočichů, vhozená do silážních jam, se poté stává toxickou pro hospodářská zvířata, jimž je předkládána.

JAK POMOCI?

Přímo v terénu - pomozte srnky vyhánět před sečením - INFO ZDE

Osvětou - propagační materiály najdete zde

Finanční pomocí na nákup dronů - na tomto transparentním účtu: 

2701873436/2010