Vysílací studio: 495 500 278
Dopravní linka: 800 110 100
MAROON 5 - Memories
Playlist
MAROON 5
Memories
Právě vysílá:
Tomáš Ždímal
Rádio, které hraje...

KRNAP slaví 60. narozeniny. Jde o nejstarší národní park u nás

KRNAP slaví 60. narozeniny. Jde o nejstarší národní park u nás
Zdroj: ivabalk | Pixabay
Datum: 17. 5. 2023
Autor: Petr Roubíček

Nejstarším a zřejmě také nejznámějším národním parkem v Česku je Krkonošský národní park (KRNAP), od jehož vzniku uplyno 17. května 60 let. Hojně navštěvovaný ráj turistů, lákaných nejen nejvyšší českou horou Sněžkou (1603 metrů), je oblastí s výskytem vzácných druhů flóry a fauny. Spolu s polským parkem tvoří KRNAP jednu z největších chráněných přírodních oblastí ve střední Evropě. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

Jednou z hlavních událostí připomínky 60. výročí založení parku bude na podzim otevření nového Návštěvnického centra KRNAP v areálu bývalého augustiniánského kláštera ve Vrchlabí.

Nařízení o vzniku parku schválila československá vláda 17. května 1963. Historie ochrany tamní přírody však sahá ještě hlouběji do minulosti. První rezervaci vyhlásil hrabě Jan Nepomuk Harrach v Labském dole na Strmé stráni už v roce 1904. KRNAP se rozkládá na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Na severu sousedí s polským Karkonoskim Parkem Narodowym (1959), s nímž má i společné logo.

V roce 1992 byly oba národní parky na české i polské straně společně zařazeny do sítě biosférických rezervací UNESCO. KRNAP i jeho polský protějšek jsou i certifikovaným přeshraničním parkem v programu celoevropské asociace Federace EUROPARC. Na území KRNAP se nacházejí rašeliniště, zařazená do seznamu světově významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy.

Na území parku jsou tři přírodní památky (PP): Slunečná stráň, Anenské údolí a Sklenářovické údolí.

Ochranu parku zabezpečuje Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí, která spadá pod dohled ministerstva životního prostředí. Věnuje se řadě odborných, vědeckých a mezinárodních aktivit. Pod patronací má například i činnost Krkonošského muzea ve Vrchlabí, které vzniklo již v roce 1883. Správa KRNAP je členem několika mezinárodních institucí, jako například Federace evropských národních a přírodních parků či Světového svazu ochrany přírody.

345636069_175740075098811_7716695762173310937_n

V ČR existují kromě KRNAP ještě další tři národní parky, které jsou nejvyšší právní formou ochrany přírody. Největším je Národní park Šumava, zřízený v roce 1991. Nejmladším pak Národní park České Švýcarsko (2001) na Děčínsku s vyhlášenými pískovcovými stěnami. Primát nejmenšího drží Národní park Podyjí (1991). Jeho devizou je takřka panenská příroda, neboť oblast byla do roku 1989 součástí hraničního pásma nepřístupného veřejnosti.