Vysílací studio: 495 48 08 08
Dopravní linka: 800 1 10 100
RED HOT CHILI PEPPERS - Tell Me Baby
Playlist
RED HOT CHILI PEPPERS
Tell Me Baby
Právě vysílá:
Hitrádio Černá Hora
Víc muziky!

KRÁLOVÉDVORSKÝ DEN PIVA

Celým dnem Vás provedl moderátor Hitrádia Černá Hora Petr Ticháček.

Návštěvníci zažili 12 hodin skvělých hudebních vystoupení, vyvrcholením hudebního večera byl koncert kapely Olympic.